Coaching

Når jobben krever at du utvikles, fornyer deg, endrer  lederstil eller når bedriften står overfor store endringer og du har krav på deg til fornyelse og innovasjon, kan  aktivt coaching åpne for nye tanker, muligheter og endring.

 

Når livet krever at du går i en ny retning eller du må
ta vanskelige valg kan en coach også hjelpe deg. Det
gir deg mulighet til -gjennom samhandling- å konstruere kunnskap, endre holdninger eller finne nye løsninger gjennom diskusjon og refleksjon. Som din coach vil
jeg støtte deg til å utforske og utvikle deg selv. Jeg vil hjelpe deg slik at du kan finne nye løsninger og oppnå  nye mål.

 

 

 

 

Noen av de utfordringer som coaching
kan hjelpe deg med er:

• Ledelse og lederstil

• Innovasjon

• Internasjonalisering

• Fusjoner & oppkjøp

• Omorganisering

• Karriereutvikling

• Skifte arbeidsplass