Familieterapi

Noen kriser i livet er for tøffe og man kommer ikke videre, problemene vokser oss over hodet og  familielivet preges  av stadig krangling, irritasjon og konflikter.

 

Da kan løsningsrettet familieterapi hjelpe dere å få bedre kommunikasjon, økt forståelse  og finne løsninger som dere kan akseptere og leve med. Noen av de mange ulike typer kriser, konflikter  og problemer som det kan være godt å få hjelp med er  for eksempel:

 

 

 

 • Problemer omkring mine, dine og våre barn

 • Uenighet om barneoppdragelse

 • Uenighet om arbeidsfordeling og økonomi

 • Foreldre eller svigerforeldreproblematikk

 • Problemer med tenåringer

 • Sørgearbeid

 • Samarbeid om barn etter samlivsbrudd

 • Stadig krangling

 • Nye livssituasjoner: (barna flytter ut, foreldre som blir        pleietrengende, Èn eller begge partnere blir pensjonister, arbeidsløshet, sykdom)